Bir
Efsane...

" Efsaneye göre, Havva ile birlikte cennetten yeryüzüne kovulan Adem 930 yaşındayken öleceğini hisseder ve Tanrı'dan kendisini ve dolayısıyla tüm insanlığı bağışlamasını dilemeye karar verir. Bu amaçla oğlu Şit'i Cennet Bahçesi'ne gönderir. Bahçenin bekçiliğini yapan melek, Şit'in duası üzerine İyi-Kötü Ağacı'ndan (Bilgi Ağacı) aldığı 3 tohumu ona verir ve öldükten sonra babasının ağzına koyup öyle gömmesini söyler. Adem ölür ve Tabor Dağı yakınında Hebron Vadisine gömülür. Adem'in ağzında yeşeren ve kök salan üç tohumdan Akdeniz ikliminin simgesi üç ağaç filiz verir: Zeytin, Sedir ve Servi… Zeytin "merhametin yağı"nı sağlayacak simgesel bir ağaçtır. Tanrı'nın gazabının sona erdiği müjdesi onun aracılığıyla verilmiştir.

Kaynakça: Ölmez Ağacın Peşinde - Artun Ünsal   "